Denne personvernerklæringen gjelder for alle data som omhandler deg som person, for alle nettsteder som eies og driftes av Epilogue AS, samt våre interne løsninger for lagring av data.